زهی خجسته زمانی که یار باز آید                      به کام غمزدگان غمگسار باز آید چون من گدای بی نشان، مشکل بود یاری چنان    سلطان کجا ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 9 بازدید
دی 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
2 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
1 پست